Jacob Kongshaug

Psykomotorisk stress og traumebehandling PMST

Psykomotorisk stress og traumebehandling PMST er en manuel behandlingsmetode, der særligt er udviklet til at tage sig af fysiske symptomer afledt af stress – og traumehændelser. Udviklet af Jakob Mikkelsen & Jacob Kongshaug.

Om PMST

Hændelser som færdselsuheld, slag- og faldskader. Fysiske skader efter uheld, der har medført kroniske smerter og smertemønstre. Arbejdsrelateret stress med symptomer af kronisk udmattelse og søvnforstyrrelser eller diffuse smertemønstre efter voldelige overfald eller overgreb. Alle hændelser der kan udfordre vores nervesystems evne til at restituere og genvinde ressourcer.

 

Når vi rammes af stress- og traumer vil fysiske og psykiske symptomer invadere det liv, vi kender og påvirke vores ressourcer og evner til at leve, som vi tidligere var i stand til.

PMST teknikken søger, at hjælpe i det fysiske symptomfelt. Den manuelle teknik er udformet til at støtte dit nervesystems iboende reguleringsfærdigheder. PMST er antydningens kunst. Med bevidst og klar hensigt, i præcis afstemte berøringer, guides dit nervesystem til en bevægelse mod resolution og større færdighed i at rumme stress- eller traumetilstande.

 

Behandlingsprocessen sigter på at støtte nervesystemet. Således at det bliver muligt at rumme det, som tidligere var sensorisk ”urummeligt”. I sådan en proces vil der etableres nye spor i nervesystemets evne til regulering og genvinde ressourcer. PMST giver således dit nervesystem en mulighed for en bevægelse mod reel og varig heling.

Den manuelle behandling åbner endvidere mulighed for, at du etablerer en mere bevidst forståelse og tilgang til din krops ofte nonverbale sensoriske felt. Således vil PMST metoden med stor fordel støtte og supplere et samtaleorienteret stress-traumeforløb hos psykoterapeut eller psykolog.

 

PMST tilbydes som individuel behandling, samt som efteruddannelse til kropsbehandlere eksempelvis kropsterapeuter, fysioterapeuter, massører, zoneterapeuter, kranio-sakral terapeuter, afspændingspædagoger/psykomotoriske terapeuter og relaterede behandlergrupper.

Jacob Kongshaug
Krops og psykomotorisk terapeut

Jeg tilbyder kropslig behandling til rehabilitering af stress og traumer, samt undervisning af kropslige færdigheder til at genvinde ressourcer og kontrol efter langvarige stress og traume problematikker.