Jacob Kongshaug

Når kroppen falder til ro, følger sindet med

Manuel stress og traume terapi

Jeg har specialiseret mig indenfor disse fire områder af stress og traume terapi

Fald og slagskader

Som har medført hjernerystelse og/eller whiplash, samt vedvarende muskel, ryg og led smerter efter fald ulykker, færdselsulykker og glatfører ulykker.

Kroniske smerter

Som vedvarende ryg og led smerter, samt hovedpine/migræne, eller mere sammensatte smertebilleder, som ligger indenfor diagnosen fibromyalgi.

Udtrætningstilstand

Som reaktioner på længerevarende stress, med baggrund i arbejdsrelaterede belastninger, familie konflikter og livskriserPersonrelaterede vold og overgreb

Hvilket medfører forandringer, som adfærdsændringer i dit samvær med andre mennesker, kropslig uro, vagtsomhed, og forstyrrende oversensitivitet fra dine sanse oplevelser.

Kropsorienteret stress og traume behandling

En behandling er opbygget med hensyn til det individuelle og tilpasses en ”skræddersyet” kombination af behandlingsteknikker. Behandlingen foregår dels på briks, som manuel behandling og dels som undervisning af kropsorienterende reguleringsfærdigheder. Processen afstemmes efter dine ressourcer og ønsker.

Jeg tilbyder behandling der har kroppen i centrum. Jeg tager afsæt i de aspekter af stress reaktioner du oplever i din krop. En såkaldt ”bottom up” tilgang, hvor omdrejningspunktet i behandlingen er, at bearbejde de kropslige sansninger og symptomer af smerte og uro.


Behandlingen består først og fremmest i, at stabilisere dine symptomer og stressreaktioner. Herefter at give dig indsigt og træning i din krops naturlige reguleringsfærdigheder.

Denne proces foregår dels gennem den nonverbale kropslige behandling på briksen, men også gennem samtale, hvor vi i fællesskab er nysgerrige på kroppens signaler.


Jeg anvender ofte mange forskellige behandlingsteknikker, da vores reaktioner på stress og traume er meget individuel og derfor forløses meget forskelligt.

Ved en kombination af behandling og samtale, styrkes din kontakt til at mærke kroppen og åbner mulighed for en proces hvor du kropslig etablere nye kropsvaner, der er mere naturligt stabiliserende, og dæmper dine stressreaktioner.


I denne specielle kombination, trænes dine færdigheder til selvregulering og støtter din proces, mod en større robusthed overfor dine udfordringer/symptomer. Processen sker i et tæt samspil med dine ønsker og behov. Sammen afdækket vi hvilke øvelser og strategier, der kan udvikle dine færdigheder til at tackle stress. Færdigheder du finder gennem nysgerrighed på din krops naturlige evne til selvregulering.


Jacob Kongshaug

OM MIG

Jeg har gennem de sidste 30 år fundet stor nysgerrighed og værdi i at behandle mennesker med stress og traumer symptomer. Jeg har søgt at udvikle min kunnen og færdigheder, så jeg kan tilbyde en bred vifte af behandlingsteknikker med fokus på netop dette felt.

Behandlingen af stress og traumatisering er et komplekst felt og jeg har erfaret at det er nødvendigt, at vi i fællesskab finder frem til den form der virker bedst for dig.

Stress eller traumatisering påvirker os dybt. Vi oplever ofte at denne påvirkning forstyrrer vores personlighed og vores oplevelse af kontrol over eget liv. Det er derfor vigtig at vi løbende tilpasser og justere forløbet, så du får mulighed for at kunne fordøje og følge processen som dine ressourcer tillader.

Behandlingen er udformet som en forløb, hvor jeg kombinere træning af sensoriskmotoriske kropsfærdigheder, der støtter din oplevelsen af kontrol. Samt manuel behandling på briks, der formidler en direkte kontakt til forløsning af konfliktmaterialet i kroppen.

Jeg er for tiden i gang med et projekt der bygger på de erfaringer jeg har gjort mig som manuel behandler de sidste 20 år. Det er en ny behandlingsform der tager udgangspunkt i at bearbejde stress og traumatisering fra det kropslige perspektiv.

Behandlingsformen hedder PMST/ psykomotorisk stress og traumebehandling og er udviklet siden 2010 i samarbejdet med min gamle ven og kollega i manuel behandling Jakob Mikkelsen.

PMST giver mulighed for at behandle stress og traumer med doseret og præcis afstemt kontakt. Stress og traumatiske tilstande er ofte kendetegnet ved hypersensitive reaktionsmønstre og kræver derfor færdigheder der tager hensyn til dette.

 
Psykomotorisk Klinik 77-5

Kontakt

+45 26 15 08 11

Jacobkongshaug@hotmail.com

Havnegade 43, København 1058