Jacob Kongshaug

Personrelateret vold og overgreb

Tillid er en hjørnesten i vores daglige interaktioner, og efter at have oplevet personrelateret vold eller seksuelle overgreb kan denne fundamentale tillid blive dybt forstyrret. Det er naturligt og helt normalt at miste denne basale tillid efter sådanne traumatiske oplevelser. De reaktioner, du måske oplever, er ikke noget, du selv styrer, men snarere ubevidste forsvarsmekanismer, der kan manifestere sig som en øget følsomhed og sårbarhed i dine relationer.

 

Disse reaktioner kan overbelaste selv sunde forbindelser og føre til uventede oplevelser af utryghed og forvirring. PMST-metoden er udviklet til at støtte dig til at genvinde kontrollen over disse forstyrrende reaktioner. Gennem metoden lærer du teknikker til bevidst selvregulering, som gradvis kan reducere dine sensitive forsvarsreaktioner og etablere færdigheder til at styrke interaktion med andre.

 

Gennem individuel tilpasset selvreguleringsteknikker, vil du kunne genkende og håndtere de indre tilstande, der ofte bliver udløst i sociale sammenhænge. Ved at forstå og identificere dine triggers, kan du udvikle nye strategier, der hjælper dig med at forblive samlet og afstemt i sociale situationer.

 

PMST fokuserer på at støtte dig til at opbygge en indre stabilitet, der kan modstå tidligere overvældende følelsesmæssige reaktioner. Dette arbejde involverer en integration af krop og sind (psykomotorisk tilgang), da fysiske fornemmelser ofte er tæt forbundne med psykologiske reaktioner. Det er en proces, der kræver tid og tålmodighed, men som kan føre til en markant forbedring i din evne til at indgå i sociale relationer med de nødvendige ressourcer til at regulere og afstemme dig selv.

 

Målet med PMST er at nå et punkt, hvor du ikke længere er ubevidst styret af dine tidligere traumatiske oplevelser. I stedet opnår du evnen til at håndtere og integrere disse oplevelser på en måde, så de ikke længere forstyrrer din hverdag eller dine relationer til andre. Dette kan give dig en større følelsesmæssig frihed og en forstærket følelse af sikkerhed i dine interpersonelle forbindelser.