Jacob Kongshaug

De fire gratis lydfiler

Selvregulering af stress ”check-in med din krop”

Når vi overvældes af stress, medfører det tab af grundlæggende færdigheder i vores personlighed. Vores jordforbindelse udfordres, vores evne til kropslig at centrere os forringes, vores oplevelse til afgrænsning til omgivelserne udviskes og endelig vores tilgang til at rumme vores følelser belastes massivt.

Disse færdigheder er fundamentet i vores evne til at orientere os, samt styrer vores intention i de handlinger vi indgå i med vores relation til omgivelserne. Træning af disse øvelser vil støtte og udvikle din evner til selvregulering, når du udfordres af stressreaktioner fra dit nervesystem.

Fire lydfiler med hvert deres fokus

Et for hvert at de 4 færdigheder. Filerne er til fri afbenyttelse.

God fornøjelse

Jordforbindelse

Centrering

Afgrænsning

"Rumning" af følelser