Jacob Kongshaug

Om Jacob Kongshaug

Jeg har gennem de sidste 30 år fundet stor nysgerrighed og værdi i at behandle mennesker med stress og traume symptomer. Jeg har søgt at udvikle min kunnen og færdigheder, så jeg kan tilbyde en bred vifte af behandlingsteknikker med fokus på netop dette felt.

Behandlingen af stress og traumatisering er et komplekst felt og jeg har erfaret at det er nødvendigt, at vi i fællesskab finder frem til den form der virker bedst for dig.

Stress eller traumatisering påvirker os dybt. Vi oplever ofte at denne påvirkning forstyrre vores personlighed og vores oplevelse af kontrol over eget liv. Det er derfor vigtig at vi løbende tilpasser og justere forløbet, så du får mulighed for at kunne fordøje og følge processen som dine ressourcer tillader.

Behandlingen er udformet som en forløb, hvor jeg kombinere træning af sensoriskmotoriske kropsfærdigheder, der støtter din oplevelsen af kontrol. Samt manuel behandling på briks, der formidler en direkte kontakt til forløsning af konfliktmaterialet i kroppen.

Jeg er for tiden i gang med et projekt der bygger på de erfaringer jeg har gjort mig som manuel behandler de sidste 30 år. Det er en ny behandlingsform der tager udgangspunkt i at bearbejde stress og traumatisering fra det kropslige perspektiv.

Behandlingsformen hedder PMST/ psykomotorisk stress og traumebehandling og er udviklet siden 2010 i samarbejdet med min gamle ven og kollega i manuel behandling Jakob Mikkelsen.

PMST giver mulighed for at behandle stress og traumer med doseret og præcis afstemt kontakt. Stress og traumatiske tilstande er ofte kendetegnet ved hypersensitive reaktionsmønstre og kræver derfor færdigheder der tager hensyn til dette.

jacob kongshaug behandler

Baggrund

Jacob Kongshaug
Jacob Kongshaug
Krops og psykomotorisk terapeut

Jeg tilbyder kropslig behandling til healing af stress og traumer, samt undervisning af kropslige færdigheder til at genvinde ressourcer og kontrol efter langvarige stress og traume problematikker.

Udvikler og uddannelsesansvarlig for: Psykomotorisk stress og traume terapi/ PMST

Jeg tilbyder

  • PMST – psykomotorisk stress og traumeterapi
  • Relationel traumeterapi
  • Somatic Eksperiencing Terapi
  • Ressource Orienterede Færdighedstræning

Uddannelse

  • Psykomotorisk Terapeut/ Afspændingspædagog DAP
  • Somatic Eksperiencing Practitioner/ Kropsorienterede Chock traume terapi
  • Relationel Traumeterapi/ Ressource orienteret færdighedstræning
  • Kranio Sakral Terapeut
  • Manuel Tensegrity
  • Tai Chi Chuan underviser