Jacob Kongshaug

Krops og psykomotorisk terapeut

Når kroppen falder til ro, følger sindet med

Kropsorienteret stress og traume behandling.

En behandling er opbygget med hensyn til det individuelle og tilpasses en ”skræddersyet” kombination af behandlingsteknikker. Behandlingen foregår dels på briks, som manuel behandling og dels som undervisning af kropsorienterende reguleringsfærdigheder. Processen afstemmes efter dine ressourcer og ønsker.

Jeg tilbyder behandling der har kroppen i centrum. Jeg tager afsæt i de aspekter af stress reaktioner du oplever i din krop. En såkaldt ”bottom up” tilgang, hvor omdrejningspunktet i behandlingen er, at bearbejde de kropslige sansninger og symptomer af smerte og uro.

Behandlingen består først og fremmest i, at stabilisere dine symptomer og stressreaktioner. Herefter at give dig indsigt og træning i din krops naturlige reguleringsfærdigheder.

Denne proces foregår dels gennem den nonverbale kropslige behandling på briksen, men også gennem samtale, hvor vi i fællesskab er nysgerrige på kroppens signaler.

Jeg anvender ofte mange forskellige behandlingsteknikker, da vores reaktioner på stress og traume er meget individuel og derfor forløses meget forskelligt.

Ved en kombination af behandling og samtale, styrkes din kontakt til at mærke kroppen og åbner mulighed for en proces hvor du kropslig etablere nye kropsvaner, der er mere naturligt stabiliserende, og dæmper dine stressreaktioner.

I denne specielle kombination, trænes dine færdigheder til selvregulering og støtter din proces, mod en større robusthed overfor dine udfordringer/symptomer. Processen sker i et tæt samspil med dine ønsker og behov. Sammen afdækket vi hvilke øvelser og strategier, der kan udvikle dine færdigheder til at tackle stress. Færdigheder du finder gennem nysgerrighed på din krops naturlige evne til selvregulering.

Jeg har specialiseret mig indenfor disse fire områder af kropsterapeutisk stress/traume behandling

Fald og slagskader

Som har medført hjernerystelse og/eller whiplash, samt vedvarende muskel, ryg og led smerter efter fald ulykker, færdselsulykker og glatfører ulykker.

Kroniske smerter

Som vedvarende ryg og led smerter, samt hovedpine/migræne, eller mere sammensatte smertebilleder, som ligger indenfor diagnosen fibromyalgi.

Udtrætningstilstande

Som reaktioner på længerevarende stress, med baggrund i arbejdsrelaterede belastninger, familie konflikter og livskriser

Personrelaterede vold og overgreb

Hvilket medfører forandringer, som adfærdsændringer i dit samvær med andre mennesker, kropslig uro, vagtsomhed, og forstyrrende oversensitivitet fra dine sanse oplevelser, samt omskiftelige og diffuse smertetilstande.