Jacob Kongshaug

Video kursus med dybdegående teori og praksis træning af psykomotoriske færdighedsøvelser

Når vi fanges af stress, ledes vores opmærksom ud i omgivelserne og væk fra vores evne til at mærke kroppen og kontakten til os selv. En refleks impuls der gør os er mere opmærksom på det som sker omkring os, end hvad som sker i os.

Vedvarende stress medfører således at vi gradvis mister kontakten til at mærke os selv. En bevægelse som sker umærkelig og gradvis medfører, at det er svært at mærke sine behov. Vi mister herved adgang til at mærke de basale impulser der sensorisk støtter vores evne til at mærke flowet og nærvær i det vi gør.

Træning af psykomotorisk  færdigheder styrker dine evne til at finde tilbage til dig selv og støtter dine resiliens overfor stress.

Videoerne består af 4 moduler på hver en halvanden times varighed (6 timer i alt).

Dette video materiale giver dig mulighed for, at fordybe dig i de psykomotoriske øvelser jeg anvender i behandlingen af personer med symptomer afledt af stress og traumer.

Der tages afsæt i færdighederne; jordforbindelse, centrering, afgrænsning og endelig evnen til at rumme sine emotioner.

Kontakt mig på mail for adgang til det fulde materiale eller hvis du har spørgsmål til kurset.

 

Udvikler og uddannelsesansvarlig for: Psykomotorisk stress og traume terapi/ PMST

Undervisning af Jacob Kongshaug